За нас

Информационна система Infocenter (www.moiavhod.info) служи като основен инструмент за осъществавяне на дейността на всеки един домоуправител. Тя може да бъде използвана както от Физическо лице избрано за домоуправител, така и от Професионални домоуправителски фирми.
Разполагаме с пълен набор от инструменти за регистриране, управление, следене и отчетност на:
  • Входове
  • Абонати (апартаменти, наети помещения)
  • Задължения
  • Плащания
  • Допълнителни приходи и разходи на входовете
  • Месечни отчети
  • Справки
  • Администрация на потребителите
Системата ни може да бъде достъпвана както от Домоуправителите за да изпълняват дейснотта си, така и от Живущите, за да проверяват своите задължения, плащания и месечни отчети.
Системата предлага възможност за обвързване на задълженията със системата на Easypay и Epay, където абонатите могат лесно да си плащат задълженията с уникален абонатен номер.

Изберете с коя от следните фирми бихте искали да продължите

Логин чрез
Сити Сървис ФМ
Логин чрез
Вашия вход ЕООД
Логин чрез
Домисимо ООД
Логин чрез
Борово бл.17 вх.Б
Логин чрез
Иван Гешов 24